Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Drbákov - Albertovy skály

Vyhledávání

Drbákov - Albertovy skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Nalžovické Podhájí
Mapové listy: 1244, 12443
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Srázy na pravém nárazovém svahu meandru Vltavy u Smilovic, 1 km severně od Nalžovického Podhájí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: svahy, skály
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2786

Geologie

Geologická charakteristika: V geomorfologicky a geologicky pestré lokalitě převažují metabazity jílovského pásma a vyskytují se kyselé horniny, např. paleoryolity či biotitické granity, a primární (erlan), případně i druhotně vysrážené (sintr) vápnité substráty podmiňující pestrou skladbu rostlinných společenstev. Horniny vystupují často na povrch jako drobné či větší skalky, mezi kterými jsou vyvinuty kambizemě s rozsáhlými plochami rankerů a drobnými výskyty pararendzin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, botanika
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, sedimentární
Hornina: granit (žula), erlan, metabazalt
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 2484     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Západně a severně exponované svahy vltavského údolí hostí společenstva skalnatých svahů a suťové lesy s tisem. Území je součástí významné migrační cesty teplomilných a horských druhů rostlin a ukázkou zachovaných přirozených ekosystémů údolí Vltavy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 500 - 502, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 21.10.08
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2786 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2786.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Členité skalnaté svahy vltavského údolí tvoří vulkanity jílovského pásma starohorní kralupsko-zbraslavské skupiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]