Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kobylí draha

Vyhledávání

Kobylí draha

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Hradišťko pod Medníkem
Mapové listy: 1244, 12441
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Skalnatý pravý svah údolí Vltavy v délce 1,8 km nad dolní částí přehrady Štěchovice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály
ID : 2784

Geologie

Geologická charakteristika: Skály tvoří proterozoické vyvřeliny jílovského pásma, které vystupují jako srázy vltavského kaňonu. Převažují metabazity, méně se uplatňují kyselé horniny. Na srázu kaňonu jsou drobná skalní moře nevelkých balvanů. Výška srázu a dramatičnost údolí byla zmírněna štěchovickou přehradou, která zvedla hladinu řeky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, geologie, stratigrafie
Jevy: skála, kamenné moře, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice, metabazalt, ryolit, dacit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1224     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zakrslé a suťové doubravy, habřiny a skalní stepi
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Chatové osady - zasadit se o odstranění
Stav lokality: ucházející

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.467 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.04.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2784 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2784.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalnatý pravý svah údolí Vltavy tvořený starohorními vyvřelinami jílovského pásma. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalnatý pravý svah údolí Vltavy tvořený starohorními vyvřelinami jílovského pásma. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]