Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Radechov

Vyhledávání

Velký Radechov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
Mapové listy: 0333, 03334
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Zalesněný vrchol vrchu Radechov (392,2 m n. m.) 2,4 km západně od Dolní Krupé.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vulkanický kužel prostupuje křídovými pískovci, opuštěné jámové lomy.
Technický objekt: lom
ID : 2766

Geologie

Geologická charakteristika: Horninový podklad tvoří křídové vápnité pískovce proražené žilou olivinického čediče. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Podobné vrchy jsou i v okolí - 1,5 km severoseverozápadně leží Malý Radechov (357,1 m) a 1,5 km západoseverozápadně Lysá hora (365 m).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, litologie, botanika
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: pískovec, bazalt (čedič), štěrkopísek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2018     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lesní společenstva na štěrkopískové terase Jizery a na vystouplé čedičové kupě. Vulkanický kužel prostupuje křídovými pískovci.Úpatí je zalesněno borem, na vrcholu květnatá bučina a teplomilný trávník. Výměra:21,99 ha Vyhlášeno: 1999
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi . 27.08.2009;

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.518

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.06.07, Valečka Jaroslav 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2766 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2766.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Druhohorní křídové vápnité pískovce středního turonu jsou proražené žilou třetihorního olivinického čediče tvořícího sopečný kužel. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Pod vrcholem jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny křemene a chalcedonu. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]