Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stará Ves

Vyhledávání

Stará Ves

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Hudlice
Mapové listy: 1241, 12411
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 1 km severně od obce Trubská - jz. orientované svahy údolí Libotického potoka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy
ID : 2731

Geologie

Geologická charakteristika: Území je typickou ukázkou výchozu vulkanitů barrandienského ordoviku (bazalty komárovského vulkanického centra).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 848     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka výchozu vulkanitů v barrandienském ordoviku . Teplomilná společenstva na diabasovém podkladu
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Expanze křovin, problém zarůstání
Stav lokality: ucházející

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.776 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.04.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2731 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2731.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]