Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatý důl Roudný

Vyhledávání

Zlatý důl Roudný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Benešov
Katastrální území: Bořkovice
Mapové listy: 2311, 23111
Oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Zlatý důl Roudný leží asi 100 m severovýchodně od osady Ramena nedaleko od obce Bořkovice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pozůstatky po těžbě zlata.
Technický objekt: staré dobývky
ID : 2727

Geologie

Geologická charakteristika: Kolem Velkého Blaníku údajně těžili zlato už Keltové a první dochované zmínky o dolu Roudném pocházejí z roku 1338. Nicméně největší slávu zažil důl Roudný až na začátku 20. století, kdy dosahoval nejvyšší těžby zlata v celé Evropě. Odhaduje se, že celkem bylo v dole vytěženo až 7 tun zlata (písemně doloženo je 5,9 tun). Těžba pokračovala až do roku 1931, kdy se přestala odčerpávat voda a důl se zatopil. V průběhu 20. století bylo provedeno několik průzkumných prací a pokusů o obnovení těžby. Zdejší ložisko zlata v krystaliniku moldanubika je svým vznikem vázané na masiv blanické ortoruly. Naučná stezka Zlatodůl Roudný vás provede po celé technické památce bývalého dolu a seznámí vás s místní historií dolování zlata. Stezka začíná u symbolického posledního důlního vozíku s vytěženou rudninou. Severně od naučné stezky jsou staré, zarůstající haldy se zbytky hlušiny i rudniny. Nejčastěji lze zde najít křemen, i krystalovaný. Jv. od lokality jsou zbytky výsypky a odkalovací nádrže bývalého zlatodolu Roudný, která chráněna jako PP. Předmětem ochrany je pestrá mozaika různých biotopů, měnící se s postupem sukcese odkalovací nádrže s výskytem řady vzácných druhů entomofauny, hub a vyšších rostlin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, zoologie, těžební činnost a její následky, historie
Jevy: zrudnění, žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: antropogenní sediment
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita má především význam geologický a historický. Významná dokumentace těžby zlata.
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.518; mapy.cz

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 21.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 30.05.07, Štěpánek Petr 08.09.10, Gürtlerová Pavla 01.03.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2727 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2727.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]