Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lužná - U loučky

Vyhledávání

Lužná - U loučky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Lužná u Rakovníka
Mapové listy: 1214, 12143
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: V Lužné U loučky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz v hrubě zrnitých fluviálních sedimentech nýřanských vrstev.
ID : 2723

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz hrubě zrnitých fluviálních sedimentů nýřanských vrstev. Převládají zde subhorizontálně uložené slepence a valounové arkózovité pískovce divočícího toku se suboválnými valouny tvořenými silicity, křemeny, rulami, žulami, křemennými pískovci a prachovci. Sled těchto hluboce erozně zaříznutých koryt hrubých uloženin žlutošedých a narůžovělých hornin s pestřejšími aleuropelity spadá do pestřejšího vývoje nýřanských vrstev .
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nýřanské vrstvy, slepence a valounové arkózovité pískovce
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetecí
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M. et al.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 12-143 Rakovník, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 26.01.07
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 14.12.15, Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2723 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2723.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
skalní výchozy nevytříděných valounovitých  slepenců nýřanského souvrství, místy šikmé (nízkoúhlé) nebo korytovité zvrstvení, Marcela Stárková, 2003
skalní výchozy nevytříděných valounovitých  slepenců nýřanského souvrství, místy šikmé (nízkoúhlé) nebo korytovité zvrstvení, Marcela Stárková, 2003
arkózovité valounovité pískovce nýřanských vrstev, Marcela Stárková, 2002
arkózovité valounovité pískovce nýřanských vrstev, Marcela Stárková, 2002
arkózovité valounovité pískovce - fosilní záznam divočícího toku nýřanských vrstev , Marcela Stárková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]