Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U vodní nádrže Hracholusky

Vyhledávání

U vodní nádrže Hracholusky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Lipno u Hunčic
Mapové listy: 1144, 11442
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: j. od osady Těchoděly, severně od obce Hracholusky na levém břehu vodní nádrže Hracholusky
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: až 30 m vysoké skalní defilé fylitických břidlic až fylitů nad vodní nádrží
ID : 2707

Geologie

Geologická charakteristika: Vysoké skalní defilé neoproterozoických fylitických břidlic až chlorit-sericitických fylitů metamorfovných v chloritové zóně s četnými křemennými žilkami několika generací. Pronikají horninou po plochách foliace i napříč horninou. Výrazná foliace původních jílovců a prachovců je SV-JZ a úklon ploch foliace se pohybuje od 50 do 60°k JV. Drobné vrásky mají osy ve směru SV-JZ s mírným úklonem (5-6°).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, břidlice, droba

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: výrazný morfologický prvek na břehu vodního díla
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: v současnosti se nevyskytují
Stav lokality: dobrý

Literatura

Stárková M.. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 11-442 Všeruby, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 10.12.07
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 17.06.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2707 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2707.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Fylity postižené metamorfní foliací, výrazný geomorfologický prvek na břehu hracholuské přehrady, Marcela Stárková, 2006
Fylity postižené metamorfní foliací, výrazný geomorfologický prvek na břehu hracholuské přehrady, Marcela Stárková, 2006
Metamorfní foliace neoproterozických fylitů na břehu hracholuské přehrady, Marcela Stárková, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]