Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Babylon

Vyhledávání

Babylon

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Jetřichovice u Děčína
Mapové listy: 0224, 02241
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: ssz. od Jetřichovic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Morfologicky členitý pískovcový terén s autochtonními porosty buku a stěžňovitého ekotypu borovice.
ID : 27

Geologie

Geologická charakteristika: Území rezervace tvoří křemenné (kvádrové) pískovce jizerského souvrství (střední - svrchní turon), selektivní erozí rozčleněné do množství roklí, skalních hřbetů a ostrohů s plochými temeny, vytvářejícími skalní bludiště.(2007). Rezervace byla zřízena jako ukázka zachovalého pískovcového fenoménu - systému roklí s autochtonními porosty borovice lesní (Pinus sylvestris).(Mackovčin 1999)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, botanika
Jevy: skalní strž (rokle), skalní věž, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), chemogenní
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Autochtonní porosty buku a místního ekotypu borovice ve skalním (pískovcovém) bludišti. Plocha 17.4 ha. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 10. 2. 1977, č. předpisu: 8827/76.Datum vyhlášení území: 17.06.1977; Datum zrušení území: 01.05.2007
Součást VCHÚ: NP Národní park České Švýcarsko
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: V minulosti intrudovaná borovice vejmutovka (Pinus strobus) ohrožuje původní druhy dřevin a rostlin svým agresivním šířením.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 14.11.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Gürtlerová Pavla 31.07.09, Gürtlerová Pavla 22.05.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 27 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/27.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Původní typ borovice lesní (pinus sylvestris) vázaných  na suché hřbety piskovcových skal, Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009
Jaroslav Valečka, 2009
Voštiny na skalních stěnách , Pavla Gürtlerová, 2009
Podmáčená rokle mezi pískovcovými skalami, Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]