Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Beraní dvůr

Vyhledávání

Beraní dvůr

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Šemice
Mapové listy: 1122, 11223
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Zářez potoka Dubina 100 m v. od obce Beraní dvůr, 400 m na jih od obce Dubina
Charakteristika objektu: kaňon potoka, soutěska
ID : 2691

Geologie

Geologická charakteristika: Dubinský potok který opouští granitové těleso Nejdecko-eisenstadtského masivu(jižně od lokality) se zařezává do láv masivního a kompaktního limburgitu. Dubinský potok se do odolné bazaltické horniny zařezává 120 m dlouhým, asi 15 m hlubokým a místy jen 10 m širokým kaňonem. Ve stěnách kaňonu vystupuje sloupcově odlučný limburgit. Dno kaňonu je částečně vyplněno hrubými štěrky s granitovými a bazaltovými valouny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin, terciér (neogén - paleogén)
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: koryto řeky, soutěska
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: soutěska potoka Dubina
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: Území leží ve vojenském újezdu Doupov

Literatura

Hradecký P. et al.(2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 11-223 Kyselka, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 24.01.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.01.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2691 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2691.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]