Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kochánky - lom

Vyhledávání

Kochánky - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Benátky nad Jizerou
Mapové listy: 1311, 13113
Oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: v strmém svahu na pravé straně údolí Jizery, 150m v. od v. okraje Kochánek.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom, výška lomové stěny je téměř 20m.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2679

Geologie

Geologická charakteristika: Ve spodní části lomu je nejméně 4,3m mocný interval tlustě deskovitých až lavicovitých, masívních, pevných, silně vápnitých pískovců s řídkým výskytem ichnogenu Planolites. Výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících. Polohy vápenců dosahují mocnosti do 0,4 m, jejich mocnost je nestabilní, místy vykliňují.Uvnitř rozpadavých pískovců se 8,2m nad bází profilu znovu objevují celkem 3m mocné, pevné, masívní, silně vápnité pískovce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: ložisková geologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom je největším profilem, který na území listu map 1:25 000 dokládá vývoj pískovců jizerského souvrství.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nepopsatelné
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zelenka P.. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 13-113 Sojovice, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 24.01.07
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 02.08.07, Valečka Jaroslav 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2679 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2679.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ve spodní části lomu se objevují tlustě deskovité masivní, silně vápnité pískovce, výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve spodní části lomu se objevují tlustě deskovité masivní, silně vápnité pískovce, výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve spodní části lomu se objevují tlustě deskovité masivní, silně vápnité pískovce, výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve spodní části lomu se objevují tlustě deskovité masivní, silně vápnité pískovce, výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve spodní části lomu se objevují tlustě deskovité masivní, silně vápnité pískovce, výše následují méně vápnité, tence ploše úlomkovitě rozpadavé pískovce s konkrecemi i polohami tvrdých vápenců, selektivně vyvětrávajících., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
masivně lavicovité středně zrnité vápnité pískovce s hojnými ichnofosiliemi, Tomáš Kumpan, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]