Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jilmová skála

Vyhledávání

Jilmová skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Horní Vltavice
Mapové listy: 3212, 32121
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: k. 1037 m n.m., severně od Zátoně, která je součástí ostrého hřebene mezi Medvědím vrchem a Jilmovým vrchem,těsně za hřbetnicí cca 80 m od B47
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jilmová skála je vyhlášena od roku 1985 přírodní památkou díky svým přirozeným smíšeným a suťovým lesním porostům.
ID : 2669

Geologie

Geologická charakteristika: Za pozornost stojí však také skály a horniny, na nichž se tyto porosty vyvinuly (d.b. č. 48, 300). Migmatitizované biotitické pararuly, cordieritické nebulitické migmatity a pokročilé anatexity tvoří výrazné skály, modelované periglaciálním zvětráváním. Vyvinuly se zde mrazové sruby, tory a skalní hradby a špatně přístupná suťoviska pod jednotlivými výchozy. Na výchozech i na blocích je možné pozorovat interakci reliktních páskovaných pararul v pozici rotovaných bloků a útržků a okolních nebulitických migmatitů s výraznými stopami natavení a segregace minerálních agregátů. Celá sekvence je postižena refoliací S2 ve směru 350/30 (spádnice plochy), na foliačních plochách je patrné lineární usměrnění biotitu a křemene převážně ve směru 355/28.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, kvartérní geologie
Jevy: skála, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, migmatit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 934     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek přirozeného smíšeného porostu, morfologicky významné migmatitové výchozy,
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Štědrá V. et al.(2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Horní Vltavice 32-121, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 24.01.07
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 15.09.10, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2669 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2669.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]