Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Bečva

Vyhledávání

Horní Bečva

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Horní Bečva
Mapové listy: 2523, 25234
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 120 m sz. od kostela v Horní Bečvě
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom široký asi 100 m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2657

Geologie

Geologická charakteristika: Lom odkrývá pískovcovo-slepencové pásmo ve svrchní části istebňanského souvrství slezské jednotky. Těžba skončila na poloze uhelných prachovců a valounových prachovců tvořících nyní většinu čelní stěny lomu. Na z. okraji lomu jsou dosud odkryty šedé, rezavě navětralé hrubozrnné arkózové pískovce a slepencovité pískovce v lavicích mocných až přes 4 m. Valounové prachovce v čelní stěne jsou tvořeny převažující černošedou nevápnitou prachovitou základní hmotou, závalky černošedých jílů a valouny křemene, černošedých nevápnitých pelokarbonátů, vzácněji zvětralých metabazitů a ortorul. Prachovce v jejich sousedství jsou laminované, deskovitě odlučné, s hojnou uhelnou příměsí (fyodetrit). Tmavošedé nevápnité jílovce pod pískovcovou polohou v z. části lomu obsahovaly křídové foraminifery Bathysiphon sp., Remesella varians (Gl.), Spiroplectammina sp., Gavelinella sp., Stensioeina cf. exsculpta (Rss.) a Osangularia sp. Z prachovců byla získána redeponovaná zuhelnatělá fosilní semena a plody suchozemských rostlin zpracovaná taxonomicky Knoblochem (1971, 1977): Boehmeria ctyrokyi (Kn.), Eurya crassitesta Kn., E. maii Kn., M. octocostatus Kn., M. becvae (Kn.), M. guttaeformis Kn., M. psedooctocostatus Kn., M. nemejcii Kn., M. pterocaryaeformis Kn., M. multiasseris Kn. Zvláštností jsou problematické hmyzí koprolity Coprolithes hexagonalis (Vang.).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht
Témata: paleontologie, geologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je výzamnou paleobotanickou lokalitou (typová lokalita zde popsaných rostlinných zbytků). Zároveň je dobře dostupným a instruktivním odkryvem s charakteristickými horninami pískovcovo-slepencových pásem istebňanského souvrství vhodná i pro exkurze.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík M. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-234 Horní Bečva, - MS, ČGS; Knobloch, E. (1971): Fossile Früchten und Samen aus der Flyschzone der mährischen Karpaten. - Sbor. geol. Věd, Paleontol., 13, 7-46. Praha.; Knobloch, E. (1977): Paläokarpologische Charakteristik der Flyschzone der mährischen Karpaten. - Sbor. geol. Věd, Paleontol., 19, 79-137. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 18.01.07
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 17.04.12, Bubík Miroslav 25.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2657 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2657.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Valounový prachovec istebňanského souvrství., Miroslav Bubík, 2005
Opuštěný lom v pískovcovo-slepencovém pásmu istebňanského souvrství., Miroslav Bubík, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]