Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prostřední Bečva

Vyhledávání

Prostřední Bečva

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Prostřední Bečva
Mapové listy: 2523, 25234
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: koryto a břehy Rožnovské Bečvy počínaje 20 až 65 m proti proudu od silničního mostu v Prostřední Bečvě
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: ploché výchozy v korytě v délce 45 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2653

Geologie

Geologická charakteristika: V korytě a březích Rožnovské Bečvy vystupuje drobně rytmický pískovcovo-prachovcový flyš nejvyšší části istebňanského souvrství (slezská jednotka). Sedimenty se vyznačují střídáním 1 až 5 cm mocných (max. 30 cm) šedých jemnozrnných nevápnitých živcových pískovců, čeřinově a konvolutně zvrstvených, a 2 až 5 cm černošedých nevápnitých prachovců gradujících do prachovitých jílovců, destičkově rozpadavých. Podřadně se vkládají neprůběžné max. 2 cm silné polohy světle šedých, červenohnědě navětralých pelosideritů. Místy se vyskytují ojedinělé střechovité vrásy. Prachovce obsahují ichnofosílie Chondrites, Dactylodiscus beskydensis aj. Místy jsou vrstevní plochy prachovců pokryté trubicovitými schránkami aglutinovaných foraminifer rodu Bathysiphon obřích rozměrů (až 22 cm). Některé jsou patrně v životní pozici (kolmo či šikmo k vrstevnatosti). Obří batysifoni i doprovodná mikrofauna s Ammoglobigerina reprezentují patrně biofacii specializovanou na dysoxické podmínky a na využití bohatého potravního zdroje ve formě fytodetritu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - maastricht
Témata: paleontologie, geologie
Jevy: ichnofosilie, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), pelokarbonát, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význam lokality spočívá v jejím paleontologickém obsahu (ichnofosílie, obří bathysifoni).
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík, M. (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva. - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006, 13-16. Brno; Bubík, M. (2007): Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006, 102-106. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 18.01.07
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 18.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2653 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2653.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střídání prachovitých jílovců a prachovitých pískovců s tenkými čočkami pelosideritu - istebňanské souvrství., Miroslav Bubík, 2005
Výchozy jílovcovo-prachovcového flyše istebňanského souvrství v korytě Bečvy., Miroslav Bubík, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]