Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oblík

Vyhledávání

Oblík

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Prášily
Mapové listy: 2233, 22333
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Oblík, na kótě 1225
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Velký výchoz (tor) 20 x 20 x 5 metrů ve stromatitickém migmatitu
ID : 2618

Geologie

Geologická charakteristika: Na z. okraji granitového masivu Vydry, tvořícím v krajině převážně deprese (často s výskyty rašelinišť a slatin), do něj od západu proniká ca 1 km dlouhá elevace horského masivu Oblíku (1225 m). Samotný vrchol je odlesněný, tvořený velkým výchozem 20x20x5 metrů. Přístup je možný po značené turistické trase ze silnice mezi Modravou a Prášily. Z vrcholu je vynikající rozhled na širší okolí Srní, Kašperských Hor a Kašperku, směrem k jihu dominuje obzoru druhý nejvyšší vrchol Šumavy: bavorský Velký Roklan (1454 m) . Z geomorfologického hlediska jde o dobře vyvinutý tor. Ten je tvořen příkladně vyvinutou horninou, typickou pro celé šumavské moldanubikum - stromatitickým migmatitem. Stromatitický migmatit je středně zrnitý, provrásněný, leukosomatické křemen-živcové, a melanosomatické biotit-sillimanitické npolohy jsou ca 5 mm mocné, souvislé. Vzácně se vyskytují drobné aplitické žilky s granátem a turmalínem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: charakteristická hornina, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stromatitický migmatit
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Babůrek J. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 22-333 Srní, MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 16.01.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2618 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2618.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalnaté vrcholové partie kóty Oblík (1225 m)tvořené stromatitickým migmatitem., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalnaté vrcholové partie kóty Oblík (1225 m)s výhledem na Srní., Pavla Gürtlerová, 2009
Skalnatý vrcholý kóty Oblík (1225 m)tvořený stromatitickým migmatitem., Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]