Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pavlínino údolí

Vyhledávání

Pavlínino údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Jetřichovice u Děčína, Rynartice, Studený u Kundratic
Mapové listy: 0224, 02241
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Údolí JV. od Jetřichovic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Říční údolí - kaňon v pískovcích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 26

Geologie

Geologická charakteristika: Až 100-120 m hluboké kaňonovité údolí bylo vyhloubeno silně meandrujícím tokem říčky Chřibské Kamenice. Kaňon je vyříznut do mocného sledu křemenných (kvádrových) pískovců svrchní části jizerského souvrství (střední až svrchní turon). Pískovce jsou lavicovitě, méně i deskovitě vrstvené, místy se vyskytují proudově (šikmo) zvrstvené polohy decimetrových mocností. Pískovce jsou převážně středně až hrubě zvrstvené, místy silně štěrčíkovité. Ve východní části kaňonu lze v nejvyšších částech skalních stěn sledovat nejvyšší část jizerského souvrství, které je zastoupeno facíí křemenných, dobře vytříděných, jemnozrnných pískovců. Na skalních stěnách jsou místy dobře vyvinuty menší formy reliéfu především skalní dutiny, římsy, převisy a voštiny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: kaňon, skalní stěna, skalní strž (rokle), skalní věž, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1638     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná makroforma reliéfu (kaňon) v chráněné krajinné oblasti. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Labské pískovce, 4. 1. 1993.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 08.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 10.07.09, Vajskebrová Markéta 22.11.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 26 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/26.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Kaňonovité údolí v pískovcích jizerského souvrství s místy dobře vyvinutými menšími formami reliéfu - skalní dutiny, římsy, převisy,  voštiny, solné inkrustace., Markéta Vajskebrová, 2019
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]