Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Liščí hora

Vyhledávání

Liščí hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Petříkov u Branné
Mapové listy: 1424, 14241
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 800 m SSV od kóty 1097 Liščí hora.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryvy kolem zářezů cesty a erozí odkryté výchozy v řečišti Branné v nesouvislé délce několika set metrů.
ID : 2593

Geologie

Geologická charakteristika: Střídají se zde převažující amfibolické ortoruly nad leptynit-amfibolitovými stromatity, v kterých jsou místy polohy amfibolitů. Horniny jsou tlustě lavicovité až deskovité, ploše uložené (10?30°, jen ojediněle více), většinou ukloněné k Z, nebo J ? JV. Leptynit-amfibolitové stromatity mají poměr světlé a tmavé složky silně kolísavý až v poměru 1 : 3 ve prospěch jedné horniny, přičemž se střídá jak zrnitost, tak intenzita usměrnění obou horninových typů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula, migmatit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Střídaní převažující amfibolické ortoruly nad leptynit-amfibolitovými stromatity, v kterých jsou místy polohy amfibolitů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mixa, P. et al. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-241 Branná. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pavlína Dekanová, Jaroslav Aichler, 07.12.06
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.11.11, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2593 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2593.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Řečiště Branné s výchozy ortorul a migmatitů., Pavla Gürtlerová, 2011
Výchozy ortorul a migmatitů nad řečištěm Branné., Pavla Gürtlerová, 2011
Řečiště Branné s výchozy ortorul a migmatitů., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]