Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Travná hora

Vyhledávání

Travná hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Petříkov u Branné
Mapové listy: 1424, 14241
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Vrchol k. 1123 Travná hora.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Dvě skalky na plochém odlesněném vrcholku Travné hory (1123 m). Větší má rozměr 10x8x3 a menší 6x5x1,5 m.
ID : 2592

Geologie

Geologická charakteristika: Jsou tvořeny šedobílými až krémovými, výrazně světle šedě laminovanými velmi jemnozrnnými lavicovitými metakvarcity. Jak ukazují ležaté vrásky, jedná se o sekundární laminaci. Vzácně jsou vidět tenké laminy kvarcitických fylitů šedé barvy (305/25). Na foliačních plochách jsou patrné striace směru a sklonu 15/5°. Stejného směru jsou i osy ležaté a vrásek mm-cm řádu. Tmavošedé, stříbřitě lesklé fylity tvoří patrně vložky v  metakvarcitech, protože se místy vyskytují i v okolním skeletu. Dle strukturního a metamorfního výzkumu Bartze (2003) je jemné páskování metakvarcitu výsledkem duktilní deformace při teplotě kolem 630 °C a tlaku 2.5-3 Kb.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: charakteristická hornina, deformační stavby, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dvě skalky tvořené laminovanými velmi jemnozrnnými lavicovitými metakvarcity. Zajímavá lokalita páskovaných kvarcitů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mixa, P. et al. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-241 Branná. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pavlína Dekanová, Jaroslav Aichler, 07.12.06
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.11.11, Kukal Zdeněk 30.10.12, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2592 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2592.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Laminované kvarcity na Travné hoře., Pavla Gürtlerová, 2011
Laminované kvarcity na Travné hoře., Pavla Gürtlerová, 2011
Laminované kvarcity na Travné hoře., Pavla Gürtlerová, 2011
Pohled z Travné hory k západu na Kralický Sněžník., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]