Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velká Kraš - Horní a Dolní Křemen

Vyhledávání

Velká Kraš - Horní a Dolní Křemen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Velká Kraš
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 2 km j. od obce Velká Kraš a 550 m v. od kóty Jahodník (379 m n.m.).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné jámové lomy po těžbě křemene.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2558

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko je tvořeno dvěma křemennými žilami směru SZ-JV, několikametrové mocnosti (2-14 m), ale poměrně krátké délky (do 40 m). Surovina je kvalitní (SiO2 98,59-99,93 %) (Jaroušek 1956), použitelná ve sklářství. Využíváno bylo v krátkých časových periodách již od 16. stol. Dnes je ložisko opuštěné, lomy i důlní chodby jsou zatopené.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, geologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), hydrotermální mineralizace
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěné jámové lomy po těžbě křemene. Mineralogická lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.
Stav lokality: špatný

Literatura

Pecina, V. et al. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-221 Žulová. - ČGS, 197 str., Praha.; Večeřa, J., Skácelová, Z. (2006): Ložisková mapa České republiky 1:25000 s Vysvětlivkami, 14-221 Žulová. – ČGS Praha, 33. s, Jeseník.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vratislav Pecina, 21.01.06
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 08.04.11, Kukal Zdeněk 06.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2558 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2558.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]