Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeřáb

Vyhledávání

Jeřáb

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Domašov u Jeseníka
Mapové listy: 1424, 14242
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 600 m sv. od kóty 1077 Jeřáb.
Charakteristika objektu: Metagranitoid, porfyroid, fylonit; nesouvislé defilé o délce asi 900 m podél lesní cesty v sv. až s. boku Jeřábu
ID : 2548

Geologie

Geologická charakteristika: V nesouvislém defilé o délce asi 900 m se vyskytují od JV k SZ, tj. od podloží k nadloží, tyto horniny. V prvním krátkém úseku (ca 50 m) nalézáme v blocích na povrchu písčitého eluvia oba typy granitických hornin z bazální části šupiny Velkého Klínu. Následuje asi 150 m široký úsek s nevelkým počtem odkryvů v biotitickém porfyroidu. Dalších asi 100 m buduje biotit-chlorit-muskovitický fylonit střední šupiny příkrovu Velkého Klínu. Nad fylonitem vystupuje znovu biotitický porfyroid v délce asi 250 m, který je kromě menších výchozů odkryt i v defilé, dlouhém téměř 100 m a vysokém až 5 m. Tektonický styk s příkrovem Jeřábu není odkryt. V početných, i když ne zcela souvislých odkryvech o délce několika metrů až desítek metrů a výšce do 3 m, vystupuje na zbývajících 350 m biotit-chlorit-muskovitický fylonit bazální části příkrovu Jeřábu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: geologie, petrologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Horniny bazální i střední části šupiny příkrovu Velkého Klínu.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.

Literatura

Fediuková, E., Aichler, J. a kol. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, Dekanová Pavlína, 28.11.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2548 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2548.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]