Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jánský vrch u Adolfovic

Vyhledávání

Jánský vrch u Adolfovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Adolfovice
Mapové listy: 1424, 14242
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Jižně od vrcholu kóty 586 m Jánský vrch.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné povrchové dobývky na železnou rudu v amfibolitech.
Technický objekt: staré dobývky
ID : 2546

Geologie

Geologická charakteristika: Amfibolit, krystalický vápenec, metaferolit. Největší z opuštěných lomů ležící na okraji lesa na jz. úpatí vrchu, druhý menší je v. j. svahu a třetí se nalézá v z. svahu blízko vrcholu a v jeho bocích jsou při dně do obou stran vyraženy úpadní jámy. Jedině v tomto lomu vystupují dnes ve větším rozsahu šedé až bělošedé krystalické vápence, doprovázející dobývané metaferolity. Hlavní železnou rudou byl magnetit. Amfibolity proráží metrová žíla pegmatitu, kdysi odkrytá ve štolce, která obsahuje mj. beryl a bavenit. Charakteristickým minerálem v páskovaných amfibolitech starých dobývek a v čočkovitých žilách, které jimi pronikají, je sytě růžový kalcit a šedozelený epidot. Seznam minerálů s příslušnou literaturou uvádí Kruťa (1973).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, petrologie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, mramor (krystalický vápenec, dolomit), pegmatit
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěné povrchové dobývky na železnou rudu v amfibolitech.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fediuková, E., Aichler, J. a kol. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, Dekanová Pavlína, 28.11.06
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 24.05.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2546 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2546.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]