Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ostruha

Vyhledávání

Ostruha

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Seč u Jeseníka
Mapové listy: 1424, 14242
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Výchozy 800 m zsz. od kóty 1022 m Ostruha.
Charakteristika objektu: Křemenná žíla.
ID : 2542

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy žilného křemene velikosti 10 až 50 m při maximální výšce 9 m jsou seřazeny v sz.-jv. směru na délce asi 150 m. Křemen je bílý, místy narezavělý, středně zrnitý až hrubozrnný. Dutinky s krystalky kříšťálu jsou vzácné. Občas se nacházejí uvnitř žil kusy (velikost do 30 cm) okolních blastomylonitů, které jsou silně hydrotermálně proměněné (sericitizace spojená s chloritizací). Největší výchoz žilného křemene byl exploatován. Vznikla tak prostora o velikosti 14 x 4 x 7 (výška) m protažená ve směru protažení žíly, tj. SZ-JV.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: geologie, mineralogie, těžební činnost a její následky

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy žilného křemene.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.

Literatura

Fediuková, E., Aichler, J. a kol. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, Dekanová Pavlína, 28.11.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2542 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2542.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]