Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Komáří vrch

Vyhledávání

Komáří vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Stříbrná
Mapové listy: 1112, 11122
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Horská dominanta 4 km sv. od Kraslic, 2,5 km jv. od Stříbrné
Charakteristika objektu: Soustava přirozených skalních výchozů a na ně vázaných geomorfologických útvarů a ekosystémů
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2526

Geologie

Geologická charakteristika: Sled na sebe navazujících ekosystémů, založených na žulách karlovarského plutonu a modifikovaných mrazovým zvětrávání v kvartéru. Žulové skalní hradby, tory, kamenné hřiby, sruby, kamenná moře, fosilní sesuvy, kamenné proudy, soliflukční proudy, úpatní prameny, rašeliniště, akumulační terasy. V blokových polích byla zjištěny vzácné, resp. chráněné druhy lišejníků, kapraďorostů a brouků.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: botanika, zoologie, geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokonalý na sebe navazující sled erozních a akumulačních forem reliéfu krajiny, podmíněných mrazovým zvětráváním, s vyhraněnými ekosystémy a vzácnou flórou
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Částí území prochází turisticky značená stezka

Literatura

Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha. Rojík, P. (2000): Geologické a geomorfologické posouzení lokalit Komáří vrch a čedičový lom Rotava. - Okresní úřad Sokolov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 15.03.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2526 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2526.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hradba Hraběcí skála, Markéta Vajskebrová, 2003
Pohled z Komářího vrchu přes blokové pole Rachel k východu, Pavla Gürtlerová, 2003
Skalní hradba Chudá nevěsta, Markéta Vajskebrová, 2003
Skalní hradba Hraběcí skála, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]