Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hlavno

Vyhledávání

Hlavno

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Hlavno
Mapové listy: 1114, 11142
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Bezprostředně nad železniční zastávkou Hlavno a pod silnicí Citice - Hlavno
Charakteristika objektu: Opuštěný kamenolom
Technický objekt: lom
ID : 2521

Geologie

Geologická charakteristika: Lávový proud olivinického nefelinitu s vyrostlicemi olivínu a augitu. Stratigrafická pozice: novosedelské sovrství, chodovské vrstvy, rozhraní oligocénu a miocénu, paleomagnetické stáří asi 23,5 Ma. Vyvřelina má nevýraznou tlustě sloupcovitou odlučnost, sloupy se dělí do zakulacených segmentů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Není
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou

Literatura

Laube, G.C. (1876): Geologie des böhmischen Erzgebirges, I., Prag. Fediuk, F. - Kužvart, M. (1956): Zpráva o geol. mapování krystalinického hřbetu mezi sokolovskou a chebskou pánví. - Zpr. geol. výzk. 1955, 32-34, Praha. Fiala, F. (1963): Zpráva o výzkumu krystalinika u Kynšperku, Chlumu a Šabiny. - Zpr. geol. výzk. 1962, 13-15, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 14.03.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2521 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2521.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zatopené dno lomu, Markéta Vajskebrová, 2003
Zatopené dno lomu, Pavla Gürtlerová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]