Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studenské skály

Vyhledávání

Studenské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Studené
Mapové listy: 1414, 14144
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Skály a mrazové sruby v z. části vrcholu Studený (721 m), cca 2k j. od obce Vlčkovice)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a mrazové sruby v ortorulách .
ID : 2519

Geologie

Geologická charakteristika: Defilé skal na úbočí kóty Studený (721 m) dosahuje místy výšky cca 20 m. horninu tvoří drobně zrnité výrazně laminované ortoruly, tzv. gieraltowského typu. Kromě charakteristického typu hornin pro tuto oblast stojí za pozornost i geomorfologický význam tohoto území. Kromě dominanty skal lze sledovat řadu skaních výklenků, převisů a ploten. Místo dalekého rozhledu na oblast Podorlicka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé, skalní hradba, skalní ostroh, skalní převis , skalní plotna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavá geologická a geomorfologická lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal et al. (1980): Geologie Orlických hor. Ústř. úst. geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 26.02.06
Aktualizoval(a): Opletal Mojmír 26.02.06, Gürtlerová Pavla 22.08.11, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2519 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2519.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Páskované
Páskované
Páskované
Pohled z Studenských skal směrem k Suchému vrchu., Pavla Gürtlerová, 2011
Páskované
Páskované


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]