Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vinice

Vyhledávání

Vinice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Běřín
Mapové listy: 1234, 12343
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: zalesněný svah na pravým břehem Litavky u Jinců
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: výchoz v příkře ukloněném svahu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2516

Geologie

Geologická charakteristika: Ve svahu vychází na povrch jinecké souvrství (střední kambrium s bohatým nalezištěm zkamenělin, především trilobitů). Jde o klasickou paleontologickou lokalitu, na které se sbírají fosilie již od doby J. Barranda. Lokalita má mezinárodní význam.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2068     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Motivem návrhu Stř. pam. péče a ochr. přír. Stř. kraje na ochranu je uchování výchozů jineckých vrstev kambria s bohatým nalezištěm, především trilobitů.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: sběratelství, lesnictví
Popis střetů zájmů: Při živelné těžbě vznikají především škody na lesních porostech. Ochranný režim by měl připustit výzkumné a výkopové práce pouze pro vědecký výzkum.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Chránit před amatérským sběratelstvím 23.11.2009;

Literatura

Knížetová Ludmila, Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85. - Středisko pam. péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 229 - 230, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2516 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2516.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zleva p. Miller, p. Šílený, p. Marek, František Fremund, 2008
Foto z exkurze studentů PřF UK., Jaroslav Marek, 2007
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Jaroslav Marek, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]