Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Chrástu

Vyhledávání

Lom u Chrástu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Chrást - Mladá Boleslav
Mapové listy: 1311, 13112
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: nedaleko obce Chrást, asi 1,5 km záp. od Bezděčína
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom
Technický objekt: lom
ID : 2513

Geologie

Geologická charakteristika: Lom je založen ve vápnitých pískovcích jizerského souvrství české křídové pánve. Pískovce obsahují četné zkameněliny tzv. jizerské křídy. Dno lomu je velmi zarostlé, takže lokalita představuje zároveň významné refugium živých organizmů v okolní zemědělsky využívané krajině.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: paleontologie, stratigrafie, botanika
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1983     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Motivem návrhu na ochranu je význačné naleziště zkamenělin jizerské křídy. Návrh chráněného území podle metodiky SÚPPOP.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: V těsné blízkosti území je rozsáhlá skládka, která je rekultivována a dále skládka chemikálií. Prověrkový protokol byl zpracován v roce 1983 na základě kontrolní návštěvy pracovníků Stř. pam. péče a ochrany přírody Stř. kraje v říjnu 1982 a inventarizačního průzkumu. Doporučuje se vyhlásit toto území za CHPV, podle potřeby zpřístupňovat lomové stěny asanací dřevin v blízkosti a sledovat proces zarůstání. Území je možno použít k reintrodukčním pokusům s pěstováním ohrožených druhů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi stavu lokality. 27.08.2009;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Středisko pam. péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 149 - 150, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2513 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2513.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný stěnový lom založený ve vápnitých pískovcích jizerského souvrství české křídové pánve. Lomové stěny představují odkrytý stratigrafický profil svrchního a středního turonu s četnými zkamenělinamiy tzv. jizerské křídy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]