Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rabštejnka

Vyhledávání

Rabštejnka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Nová Lhota
Mapové listy: 1332, 13324
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: dvě blízko sebe ležící lokality, které se nacházejí po obou stranách silnice z Nové Lhoty do Markoviček, asi 200 m před odbočkou do Mezholez, cca 800 m sv. od Nové Lhoty
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy
Technický objekt: lom
ID : 2512

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěné lomy v terénním stupni po obou stranách silnice byly založeny v křídových jemnozrnných křemenných pískovcích (spodní část lomů) a ve vápnitých pískovcích odkrytých ve svrchní části lomů. Zatímco v rozpadavých pískovcích ve spodní části lomů jsou většinou pouze stopy po hrabavé činnosti dekapodních raků v písčité pláži mělkého mořského zálivu, ve vápnitých pískovcích svrchní části je bohatá fosilní mlžová (rudisti a velké ústřice) fauna zachovaná jak v životní pozici tak i přemístněná bouřkovou činností. Na rozhraní obou vrstev pískovců byla v nedalekých pískovcových lůmcích nedávno objevena stehenní kost iguanadotního dinosaura. Je to první nález takového dinosaura ve střední Evropě (Fejfar et al. 2005). Kost suchozemského dinosaura dokumentuje blízkost pobřeží. Stáří transgresivní sekvence vrstev je pravděpodobně cenoman-spodní turon. Historicky tyto lomy byly kdysi jedním z míst, kde se těžily kvádry vápnitých pískovců na stavbu a opravy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V opuštěných lomových stěnách hnízdí břehule říční (Riparia riparia)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj
Stratigrafie: cenoman
Témata: paleontologie, stratigrafie, zoologie, historie
Jevy: transgrese, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem navrhované ochrany je paleontologická lokalita s masovým výskytem křídových zkamenělin. Návrh chráněného území mimo metodiku SÚPPOP níže uvedenými autory. Chráněno jako registrovaný VKP Rabštejnka - Roztěž.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Prověrka lokality provedena 1.11.1984 pracovníky SÚPPOP, kteří doporučují její vyhlášení za CHPV. V západní části bude potřebný asanační zásah k odstranění části dřevin. U první lokality se od silnice rozrůstá černá skládka.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Dno lomu při silnici je pokryto nelegálními drobnými skládkami TKO 07.11.2009; Doporučujeme zvýšení ochrany geologického fenoménu na lokalitě. 9.11.2009;

Literatura

Fejfar, O.,Košťák, M., Mazuch, M., Moučka, M.(2005): First dinosaur from Central Europe (Czech Republic).- Acta paleont. Polonica, 50,2, 295-300.; Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 109 - 110, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.08.05, Čech Stanislav 07.11.09, Čech Stanislav 09.11.09, Kukal Zdeněk 26.02.18, Kukal Zdeněk 26.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2512 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2512.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Paleontologická lokalita s masovým výskytem křídových zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]