Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Kojetice

Vyhledávání

Lom Kojetice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Kojetice
Mapové listy: 1222, 12224
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: s. okraj Kojetic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2506

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu jsou zachovány svrchnoproterozoické droby, prachovce, břidlice a silicity. V jejich nadloží svrchnokřídové konglomeráty a kvartérní sedimenty s mrazovými hrnci.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: proterozoikum, mezozoikum - křída
Témata: geologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník, slínovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachované geologické fenomény- tělesa silicitů, příbojové kapsy, mrazové hrnce
Střety zájmů: rekultivace
Popis střetů zájmů: Snaha o umělé vytvoření stupňů za účelem stabilizace stěny
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: pokračuje zavážení a aplanace 16.09.2009;

Literatura

Volšan, V. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-224 Neratovice. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 16.08.05
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2506 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2506.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
V opuštěném a částečně zatopeném lomu založeném ve starohorních horninách kralupsko-zbraslavské skupiny jsou zachovány droby, prachovce, břidlice a buližníky. Na ně nasedají slepence stáří svrchní křídy a čtvrtohorní uloženiny s mrazovými hrnci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
V opuštěném a částečně zatopeném lomu založeném ve starohorních horninách kralupsko-zbraslavské skupiny jsou zachovány droby, prachovce, břidlice a buližníky. Na ně nasedají slepence stáří svrchní křídy a čtvrtohorní uloženiny s mrazovými hrnci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
lom situovaný v horninách kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu (silicity, droby, břidlice). V nadloží transgresivní konglomeráty s karbonátovým tmelem svrchní křídy (cenoman/turon). Nálezy epibiontů., Tomáš Kumpan, 2006
lom situovaný v horninách kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika Barrandienu (silicity, droby, břidlice). V nadloží transgresivní konglomeráty s karbonátovým tmelem svrchní křídy (cenoman/turon). Nálezy epibiontů., Tomáš Kumpan, 2006
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]