Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kazatelna

Vyhledávání

Kazatelna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Knovíz
Mapové listy: 1223, 12231
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Lokalita se nachází v obci Knovíz sv. od křižovatky železnice a hlavní silnice v zalesněné stráni.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískovcové skály ve stráni.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2502

Geologie

Geologická charakteristika: Morfologicky pozoruhodné skalky, vypreparovaé selektivní erozí uloženin svrchního karbonu (svrchní šedé souvrství), vytvářejí jehly a další útvary obvyklé v kvádrových pískovcích svrchní křídy. V karbonských horninách jsou však morfologické útvary tohoto typu vzácné a proto jsou pozoruhodné (skalní hodiny, převisy, pseudoškrapy, římsy, okna ...). Na výchoze lze sledovat cyklus jezerní sedimentace s převažující jemnozrnnou frakci písku a s náhlými přechody do hrubších( cca 0,5cm) zrnitostních fází.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní věž, škrapy, skalní mísa, skalní okno, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem návrhu na ochranu je geomorfologicky zajímavý útvar. Lokalita má regionální význam z hlediska geomorfologie i sedimentologie.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Terénní šetření bylo provedeno 16.11.1984 s následujícím výsledkem: Území bylo shledáno v dobrém stavu a doporučuje se vyhlásit je jako CHPV. Protože geomorfologické útvary leží v lesním porostu, je žádoucí je částečně uvolnit, aby útvary byly lépe viditelné.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Terénní revize potvrdila dobrý stav lokality. Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné objekty a částečně prořezat lesní porost, který udržuje vlhkost skal a zvyšuje jejích erozi. Po prořezání by byly geomorfologické útvary lépe viditelné. 2.9.2010;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Bohemia centralis, sv. 16, str. 66 - 67, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.10.05, Gürtlerová Pavla 02.09.10, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2502 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2502.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Morfologicky pozoruhodné skalky, vypreparovaé selektivní erozí uloženin svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovce svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Pískovce svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Pískovce svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Pískovce svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Pískovce svrchního karbonu na skalách nad Knovízem., Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]