Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hvížďalka

Vyhledávání

Hvížďalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radotín
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Svah nad Radotínským potokem JV. od lomu Hvíždalka v Radotínském údolí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zářez silnice v lomu Hvíždalka.
Technický objekt: lom
ID : 245

Geologie

Geologická charakteristika: Profil silurskými a spodnodevonskými vápenci (hranice ludlow - přídolí - lochkov) je opěrným profilem k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow/přídolí na Požárech u Řeporyj. Součástí profilu je Barrandovo naleziště zkamenělin označené jako Kosoř (založené ve svrchních polohách kopaninského souvrství).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, litologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1111     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opěrný geologický profil mezinárodního významu (ludlow - přídol), paleontologické naleziště. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: těžba povrchová, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Podél profilu je vedena těžká nákladní doprava těživa v lomu, profil je mírně ohrožen zasucením.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Horný, R. (1962): Das mittelböhmische Silur. - Geologie, 11, 873-916. Berlin. Kříž J., Jaeger H., Paris F. a Schönlaub H.-P. (1986): Přídolí - the Fourth Subdivision of the Silurian. - Jb. Geol. Bundesanst., 129 (2), 291-360. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 245 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/245.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na dobývací prostor Zadní Kopanina I – lom  Hvížďalka, kde probíhá těžba cementářského vápence  a přímo sousedí s přírodní památkou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celkový pohled na dobývací prostor Zadní Kopanina I – lom  Hvížďalka, kde probíhá těžba cementářského vápence  a přímo sousedí s přírodní památkou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celkový pohled na dobývací prostor Zadní Kopanina I – lom  Hvížďalka, kde probíhá těžba cementářského vápence  a přímo sousedí s přírodní památkou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celkový pohled na dobývací prostor Zadní Kopanina I – lom  Hvížďalka, kde probíhá těžba cementářského vápence  a přímo sousedí s přírodní památkou., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jiří Rudolský, 2002
Hvížďalka - lom, dvorecko-prokopské vápence spodního devonu, Pavel Čáp, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]