Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Váňův kámen

Vyhledávání

Váňův kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Kopřivnice
Mapové listy: 2521, 25213
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Skalisko tvořené krou štramberského vápence, jz. od města Kopřivnice na j. úbočí Bílé Hory.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála
ID : 2359

Geologie

Geologická charakteristika: Skála o rozměrech 50x30 m a výškou kolem 20 m na jv. úbočí Bílé hory má stěny modelované lomovou těžbou, která probíhala koncem 19. století. Skálu tvoří světle šedý štramberský vápenec s výrazně brekciovitou stavbou. Váňův kámen reprezentuje blok v blokové akumulaci uvnitř těšínsko-hradišťského souvrství jako extrémní případ vývoje chlebovických slepenců. Vápence obsahují bohatou faunu jurského korálového rifu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - bašský a kotoučský vývoj
Stratigrafie: tithon
Témata: paleontologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1664     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: nejmenší ze skupiny bloků štramberského vápence ve Štramberku a okolí spolu s ostatními reprezentuje štramberské vápence v jejich typové oblasti
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.221 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.12.10
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 02.12.10, Bubík Miroslav 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2359 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2359.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]