Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kynžvartský kámen

Vyhledávání

Kynžvartský kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Lázně Kynžvart
Mapové listy: 1132, 11322
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Skalní blok vzdálený 400 m sv. od Lázní Kynžvart a 150 m nad Pástevním rybníkem v Kynžvartské vrchovině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Žulová skála 6 m vysoká téměř rovném terénu.
ID : 2356

Geologie

Geologická charakteristika: Šest metrů vysoký balvan o půdorysu zhruba 7 x 5 m tvořený porfyrickou žulou. Původně kvádrovitý tvar byl zaoblen. Ve vrcholové části, na hranách i na bočních stěnách balvanu jsou dokonale vyvinuté žlábkové škrapy o hloubce až 60 cm a délce přes 1 m. Jejich vznik předpokládá teplé a vlhké podnebí , které zde panovalo koncem paleogénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1258     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Skála je z velké části pokryta mechem. Lokalita je součástí naučné stezky. Informační tabule. 1.8.2010;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.524 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 13.05.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2356 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2356.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]