Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký kámen

Vyhledávání

Velký kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Veřovice
Mapové listy: 2523, 25231
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Sv. úbočí Velkého Javorníka (917,8 m n.m.) v Hodslavickém Javorníku, 2 km na JV od Veřovic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna
ID : 2332

Geologie

Geologická charakteristika: Území leží na okraji vlastních godulských vrstev, níže po svahu vystupují pestré godulské vrstvy. Obnažená čela vrstev tvoří několik desítek metrů dlouhou skalní stěnu, svahy pod ní jsou pokryty hrubou balvanitou sutí.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: svrchní křída
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skalní stěna, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2061     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Cenný geomorfologický útvar a fragment lesního přirozeného charakteru s vysokou biodiverzitou
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize pro ověření geologického fenoménu 23.10.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.374 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.05.10
Aktualizoval(a): Baldík Vít 09.03.12, Bubík Miroslav 23.10.12, Kukal Zdeněk 07.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2332.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]