Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký kámen

Vyhledávání

Velký kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Veřovice
Mapové listy: 2523, 25231
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Sv. úbočí Velkého Javorníka (917,8 m n.m.) v Hodslavickém Javorníku, 2 km na JV od Veřovic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna s výchozy hornin godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Vnějších Západních Karpat
ID : 2332

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad je tvořen horninovými komplexy godulského vývoje slezské jednotky flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Oblast se rozprostírá na okraji výskytu hrubě rytmického flyše středních vrstev godulských. Převažují lavice zeleně a šedě zbarvených, hrubě zrnitých glaukonitických pískovců nad tenkými polohami tmavě šedých jílovců. Na spodních vrstevních plochách jsou časté mechanoglyfy. Níže po svahu, těsně pod okrajem chráněného území, se nachází hranice mezi rigidními středními godulskými vrstvami a málo odolnými jílovci spodních vrstev godulských.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skalní stěna, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2061     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Cenný geomorfologický útvar a fragment lesního přirozeného charakteru s vysokou biodiverzitou
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize pro ověření geologického fenoménu 23.10.2012; Lokalita je součástí PP Velký kámen. Stav je dobrý. 8.12.2019;

Literatura

Pánek, T. (2006): Inventarizační průzkum PP Velký kámen z oboru geologie a geomorfologie. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.05.10
Aktualizoval(a): Baldík Vít 09.03.12, Bubík Miroslav 23.10.12, Kukal Zdeněk 07.11.12, Maceček Lukáš 12.03.19, Maceček Lukáš 08.12.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2332.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lukáš Maceček, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]