Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dřevařský rybník

Vyhledávání

Dřevařský rybník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Nová Ves v Horách
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: vrcholový hřbet Krušných hor pod masívem Medvědí skály
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: retenční nádrž
ID : 2310

Geologie

Geologická charakteristika: Dřevařský rybník, původně nazývaný Flöfteich byl založen jako retenční nádrž v období baroka. Nachází se přímo na vrcholovém hřbetu Krušných hor pod masívem Medvědí skály na zlomu, který vede směrem přes Horu Sv. Kateřiny na brandovskou pánev. Zdrojem vody jsou v podstatě pouze podzemní prameny vázané na poruchová pásma. Výška sypané hráze činí odhadem 10 m. Nádrž dokonalým způsobem zapadá do zdejší krajiny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: hydrogeologie, inženýrská geologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie, botanika
Jevy: koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: antropogenní sediment
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Retenční nádrž založená v období baroka, dokonalým způsobem zapadající do zdejší krajiny. Antropogenní prvek zasluhující ochrany. Pravděpodobně potřebná ochrana zdejšího biotopu.
Střety zájmů: rekreace, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Příležitostná místní rekreace. Počínající eroze hráze, kterou by bylo třeba opravit odpovídajícím starým způsobem bez použití betonu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality jako kulturní památky. 7.10.2009;

Literatura

Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 06.10.09, Kukal Zdeněk 04.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2310 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2310.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dřevařský rybník - uměle založená nádrž na vrcholovém hřbetu Krušných hor, sycena pouze podzemními prameny, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]