Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lesenská pláň

Vyhledávání

Lesenská pláň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Lesná
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: J. od Hory Sv. Kateřiny, kóta 821 m
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: vrcholový výchoz
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2309

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz na vrcholu kóty Lesenská pláň je tvořen dvěma základními typy ortorul kateřinohorské klenby. Vrcholová část výchozu je tvořena hrubozrnnou okatou muskovit - biotitickou ortorulou, která pozvolna přechází do plástevné muskovit - biotitické ortoruly. Plástevná ortorula představuje starší typ polyfázově deformačně a metamorfně postižený, kdežto okatá ortorula vznikla z hrubozrnného granitu během variské metamorfní fáze, která postihuje oba typy současně. Výchoz na kopci nad okolní plochou krajinou charakteru staré paroviny představuje elevaci nezvětralé báze terciérních zvětralin, které ji pokrývaly a jsou z větší části erodovány. Částečně se zachovaly v sedle jv. od vrcholu, kde byly zastiženy ve výkopu pro plynovod, vedoucí do SRN. Během pleistocénu byl výchoz modelován mrazovým větráním, které dalo i vznik rozsáhlejšímu kamennému moři na jeho úpatí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kamenné moře, tor (izolovaná skála), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz ortorul typických pro kateřinohorskou klenbu, zajímavý i z geomorfologického hlediska. Vyhlídkový bod.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Beze změny. 07.10.2009;

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1991: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02313 Nová Ves v Horách a 02311 Brandov.- Český geologický ústav Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 16.11.04
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09, Kukal Zdeněk 04.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2309 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2309.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]