Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Brandov - halda dolu Zdař Bůh

Vyhledávání

Brandov - halda dolu Zdař Bůh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Brandov
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: jižní okraj obce Brandov v Krušných horách
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: halda
Technický objekt: odval (halda)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2305

Geologie

Geologická charakteristika: Brandovská pánev představuje tektonicky zakleslý denudační relikt permokarbonské sladkovodní pánve. Antracitické uhlí zde bylo objeveno v r. 1825 a v následujícím roce se začalo s jeho těžbou, která dosáhla největšího rozmachu v r. 1913, kdy bylo vytěženo 3700 t antracitu. Poté těžba postupně klesala, až byla v r. 1924 zcela zastavena v důsledku inflace v Německu. Během následné stávky došlo k požáru v kancelářích dolu Zdař Bůh (Glück Auf), při kterém byla zničena veškerá dokumentace dolu. Zachovaná halda bývalého dolu Zdař Bůh je asi 200 m dlouhá, porostlá většinou břízami. Nachází se zde většina základních typů permokarbonských hornin, které jinak nevystupují na povrch. V tmavě šedých prachovcích se vyskytují i větší otisky rostlin, zejména rodů Sigillaria a Calamites.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér
Stratigrafie: karbon
Témata: těžební činnost a její následky, paleontologie, petrologie, stratigrafie, ložisková geologie
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, uhlí
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita s karbonskou flórou a základními typy permokarbonských hornin, které nejsou zastoupeny na povrchu. Ojedinělý doklad staré těžby antracitického uhlí v Krušných horách.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 7.10.2009;

Literatura

Sattran V. et al. (1966): Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 50 000 list M-33-40-C Fláje.- MS Archiv ČGÚ Praha. Shrbený O. (1980): Chemical composition of alcaline neovolcanics of the Krušné hory Mts. Bohemia.- Věstník Ústředního ústavu geologického, 55, 1 - 10, Praha. ; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2305 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2305.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Brandov - stará halda, Bedřich Mlčoch, 2003
Brandov - stará halda, Bedřich Mlčoch, 2003
tufitické pískovce a antracitické břidlice s výskyty zkamenělin, Bedřich Mlčoch, 2003
tufitické pískovce a antracitické břidlice s výskyty zkamenělin, Bedřich Mlčoch, 2003
tufitické pískovce a antracitické břidlice s výskyty zkamenělin, Bedřich Mlčoch, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]