Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dolní Bojanovice - gbelské souvrství

Vyhledávání

Dolní Bojanovice - gbelské souvrství

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Dolní Bojanovice
Mapové listy: 3422, 34223
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: na kraji lesa a pole, necelých 1100 m sv. od kostela v Dolních Bojanovicích, 2 km ssz. od okraje Hodonína
Charakteristika objektu: stará opuštěná pískovna
Technický objekt: pískovna
ID : 2293

Geologie

Geologická charakteristika: Stará těžebna dříve sloužící pro místní účely je podkovovitého tvaru, otevřená k J, o celkové délce 60 m. V profilu vychází pod 30 cm vrstvou ornice 1-1,5 m rezavě světle hnědého jemnozrnného, místy až střednězrnitého nevápnitého písku s drobnými asi 0,5 mm lupínky muskovitu a s valounky křemene v průměru do 2 mm, které jsou v písku dosti hojné. Směrem do podloží ubývá limonitu (vliv zvětrávání), písek je světlejší. Písky patří ke gbelskému souvrství (pannon). Mikrofaunisticky jsou sterilní, na složení spektra průsvitných těžkých minerálů se podílí zejména granát (52,9-64,6 %), zirkon (12,7-21,2 %), amfibol (11,9-15,1 %), akcesoricky také staurolit (1-1,1 %). Stěna pískovny je obydlena břehulemi.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: mineralogie, stratigrafie, sedimentologie, zoologie
Jevy: charakteristická hornina, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: gbelské souvrství vídeňské pánve
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Petrová P. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34223 Hodonín.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 23.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Kukal Zdeněk 09.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2293 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2293.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky gbelského souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]