Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kelčany - Zálesí

Vyhledávání

Kelčany - Zálesí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Kelčany
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 1160 m vsv. od kostela v Kelčanech, 1350 m j. od kóty 263 m, cca 18 km s. od Hodonína
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: odkryv cca 20 x výšce l m - bzenecké souvrství
ID : 2283

Geologie

Geologická charakteristika: Pannon, bzenecké souvrství, biozóna E. Odlučná oblast sesuvu horní terasy broskvového sadu o délce cca 20 m a výšce asi 1 m. Ve spodní části zářezu se nalézá 50 cm mocná poloha žlutavěhnědého, limonitem silně do rezava zbarveného, vápnitého, slabě muskovitického jílovitého prachu. Téměř sloupcovitá odlučnost je vyvolána vysycháním horniny.V jeho nadloží vystupuje více než 40 cm okrově hnědého, silně vápnitého, muskovitického, za vlhka mazlavého písčitého prachu s hojnou ostrakodovou mikrofaunou zón D-E reprezentovanou např. taxony Cyprideis obesa (Rss.), Amplocypris recta (Rss.), Amplocypris abscissa (Rss.), Pontoniella sp., Cyprideis sp.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, charakteristická hornina, sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jíl, prach (silt)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: bzenecké souvrství
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: vegetace
Stav lokality: nepřístupná, zavezená
Popis stavu lokality: V terénu špatně vyhledatelná lokalita. 16.8.2016;

Literatura

Novák Zd. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34222 Vracov.- Český geologický ústav Praha. Novák Z., Tomanová Petrová P. (eds), Adamová M., Břízová E., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Jurová Z., Havlín Nováková D., Stráník Z., Šikula J. (2009): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-222 Vracov. 58 str. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Novák Z.,Břízová Eva,Bubík Miroslav, Petrová Pavla, 20.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2283 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2283.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Prachy a jemnozrnné písky bzeneckého souvrství (pannon D-E)., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Jemnozrnné písky bzeneckého souvrství (pannon D-E), planárně šikmé a čeřinové zvrstvení., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Prachy a jemnozrnné písky bzeneckého souvrství (pannon D-E), planárně šikmé zvrstvení., Pavla Tomanová Petrová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]