Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pohorsko

Vyhledávání

Pohorsko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Pohorsko
Mapové listy: 2233, 22332
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 1,5 km jv. od obce Pohorsko, cca 4 km v. od Kašperských Hor
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v žíle tmavošedého dioritového porfyru
Technický objekt: lom
ID : 2239

Geologie

Geologická charakteristika: Žíla dioritového porfyru. Lom byl založen v žíle tmavošedého dioritového porfyru, který v lomu protíná starší polohu muskovitického leukokrátního granitu. Jde o nejcennější surovinu pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu z území listu. Pochází odtud dlažba náměstí v Kašperských Horách a dokonce i v Sušici. Přestože je tato žilná hornina poměrně pokročile biotitizována, je stále dostatečně pevná a odolná. Plagioklas má složení středního až bazického labradoritu (An 60-65), dále je přítomen biotit, chlorit a ilmenit. Primární amfibol je zachován jen vzácně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: porfyr

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tmavý dioritový porfyr který byl cennou surovinou pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Babůrek J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22332 Kašperské Hory.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 15.06.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.01.05, Gürtlerová Pavla 12.12.12, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2239 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2239.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]