Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nezdický lom

Vyhledávání

Nezdický lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Nezdice na Šumavě
Mapové listy: 2233, 22332
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 1 km s. od Nezdic, cca 5 km ssv. od Kašperských Hor
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom asi 50 x 30 x 30 m v krystalickém vápenci. Výchozy čtyř litologických typů pestré skupiny moldanubika.
Technický objekt: lom
ID : 2237

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet nad Nezdickým lomem, lom v krystalickém vápenci. Výchozy čtyř litologických typů pestré skupiny moldanubika. Na jižním okraji hřbetu malý výchoz šedé masivní biotitické ruly, dále na sever zhruba severojižní žíla tmavého jemnozrnného lamprofyru s postupně hrubší zrnitostí, pokračuje malá žíla pegmatitu, a na severním okraji hřbetu začíná poloha šedého páskovaného krystalického vápence. Na malé ploše několika desítek čtverečních metrů lze názorně vidět litotypy z prostoru celého mapovaného listu. Masivní rula je vedle sillimanit-biotitické, v různé míře migmatitizované ruly hlavním horninovým druhem mapy. Její tmavší barva je způsobena jemnější zrnitostí, nikoli přítomností tmavých minerálů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum, variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, litologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), rula, lamprofyr, pegmatit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt čtyř charakteristických typů hornin pestré skupiny modlanubika na ploše několika desítek čtverečních metrů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Babůrek J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22332 Kašperské Hory. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 15.06.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 04.01.05, Gürtlerová Pavla 12.12.12, Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2237 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2237.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2018
Krasové díry ve vápencích, Pavla Gürtlerová, 2018
Pavla Gürtlerová, 2018
Pavla Gürtlerová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]