Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Opatřilka - Červený lom

Vyhledávání

Opatřilka - Červený lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hlubočepy, Jinonice
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: S. svah Dalejského údolí mezi samotou Opatřilka a Prokopským údolím
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Staré lomy a přilehlé výchozy
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 222

Geologie

Geologická charakteristika: Úsek poskytuje několik instruktivních lokalit: 1) Lom v S. svahu údolí SSV. od samoty Opatřilka odkrývá svrchní část požárského souvrství (hraniční interval silur-devon) v osobitém vývoji: svrchní část požárského souvrství je vyvinuta jako hlavonožcové, brachiopodové a krinoidové vápence s množstvím fauny a směsí benthozních i pelagických prvků, což má značný význam pro zonální korelace v mezinárodním měřítku. Báze lochkovské souvrství (lochkov, devon) obsahuje význačné trilobitové fauny. 2) Východněji položený Červený lom odkrývá nejvyšší část lochkovského souvrství přes úplný sled pražského souvrství (slivenecké, loděnické, řeporyjské, dvoreckoprokopské vápence) až do spodní části zlíchovského souvrství s typickým korálovým obzorem na bázi. Lom je i známou paleontologickou lokalitou zvláště v tzv. bílých vrstvách při hranici sliveneckých a loděnických vápenců, ve vápencích řeporyjských a dvoreckoprokopských. Ve V. části je velmi názorně odkryt hraniční interval prag-zlichov (spodní devon) s faunou v celém hraničním intervalu (zvláště hojní tentakuliti aj.). Paleontologický materiál popsán v řadě monografií.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, výchoz, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 661     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné referenční stratigrafické profily s osobitým faciálním vývojem, významné paleontologické lokality. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Areál je chráněn v rámci přírodní rezervace Prokopské údolí od r. 2020 (předchozí přírodní památka byla zrušena). Třeba chránit před jakýmikoliv úpravami a zarůstáním.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 222 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/222.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Staré lomy a přilehlé výchozy s instruktivními profily požárského souvrství, lochkovské souvrství, pražského souvrství až po spodní části zlíchovského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]