Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skočický Hrad

Vyhledávání

Skočický Hrad

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Strakonice
Katastrální území: Skočice
Mapové listy: 2243, 22431
Oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Vrchol. část vrchu Hrad (666,8 m) 2 km na J od obce Skočice , 6 km zsz. od Vodňan
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní vrch, pozůstatek pravěkého hradiště
ID : 2197

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Hrad je tvořen převážně biotitickým a sillimanit-biotitickým migmatitem flebit-stromatitového typu a leukokratním migmatitem, ve hřbetové vrchol.linii probíhá úzký pruh žilné žuly (podolský komplex moldanubika). Na obou vrcholech se nacházejí výrazné mrazové sruby s níže položenými mohutnými kamennými sutěmi.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, litologie, historie, kvartérní geologie
Jevy: mrazový srub, suť, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová), metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: migmatit, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 975     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Listnatý porost, hnízdiště výra velkého a kulíška nejmenšího
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Přes vrchol Hradu prochází značená turist. stezka okolo zbytků valů pravěkého hradiště
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha. Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.405 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Gürtlerová Pavla 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2197 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2197.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]