Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borová Lada

Vyhledávání

Borová Lada

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Svinná Lada
Mapové listy: 2233,3211, 32121,32112
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Severní okolí Borové Lady
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velkoplošné rašeliniště
ID : 2163

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlé rašeliniště přechodného typu mezi údolním (Vltavský luh) a horským vrchovištěm (Jezerní slať) vyvinuté nad metamorfovanými horninami moldanubika. Celková jeho plocha je 137 ha. Jeho součástí je největší rašelinné jezírko v České republice s názvem Chalupská slať s plochou 1,3 ha. V jezírku je několik plovoucích ostrůvků. Na okraji se v minulosti těžila rašelina. Celkově bylo vytěženo až 50 ha rašeliništní plochy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, botanika, zoologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v NP
Kód AOPK ČR: 933     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ekosystém údolního rašeliniště se všemi jeho součástmi, zejména s jeho vodním režimem, rostlinnými a živočišnými společenstvy a druhy rostlin a živočichů.
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Střety zájmů: turistika, bez střetů
Popis střetů zájmů: Oblast v okolí Borové Lady je turistycky velmi navštěvovaná. Chalupská slať je zpřístupněna naučnou stezkou, která nenarušuje chráněné území.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dudík Schulmannová, B. et al. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha.; http://www.naucnoustezkou.cz/chalupska-slat

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Seifert Antonín, 13.09.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 15.09.10, Stanzelová Zuzana 26.01.11, Gürtlerová Pavla 12.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2163 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2163.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Chalupská slať, naučná stezka, Pavla Gürtlerová, 2009
Chalupská slať, naučná stezka, Pavla Gürtlerová, 2009
Chalupská slať, naučná stezka, Pavla Gürtlerová, 2009
Chalupská slať, naučná stezka, Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]