Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Český Jílovec

Vyhledávání

Český Jílovec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Horní Jílovice
Mapové listy: 3242, 32421
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Les na svazích nad levým břehem meandru Vltavy, 2 km na SZ od Rožmberka nad Vltavou
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rokle, strmé svahy, hřbítky a skalní výchozy v pararulách.
ID : 2152

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podkladem je muskovit-biotitická pararula (moldanubikum) s několika drobnými vložkami metakvarcitu a kvarcitické pararuly. Strmé svahy jsou rozbrázděny několika příčnými bezvodými roklemi, na hřbítcích mezi nimi vystupuje množství skalních výchozů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: výchoz, skalní hřbet, skalní strž (rokle)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2468     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Starý smíšený porost na skalnatých svazích
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.179 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2152 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2152.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]