Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chvalský lom

Vyhledávání

Chvalský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Horní Počernice
Mapové listy: 1224, 12244
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Z. okraj obce Horní Počernice, sz. okraj obce Chvaly
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom, opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách.
Technický objekt: lom
ID : 215

Geologie

Geologická charakteristika: Opěrný profil v jílovcích a pískovcích perucko-korycanského souvrství (svrchní křída).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geologie, litologie
Jevy: vrstva, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1113     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigrafický významný profil (perucko - korycanské souvrství, cenoman). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nebezpečí divokého skládkování. Opatření: dohled ochrany.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S., Klein, V., Kříž, J. a Valečka, J. (1980): Revison of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55 (6), 277-296. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 215 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/215.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opěrný profil v jílovcích a pískovcích perucko-korycanského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Jiřina Dašková, 2002
Jiřina Dašková, 2002
Milan Libertín, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]