Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Karvanice

Vyhledávání

Karvanice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): České Budějovice
Katastrální území: Hluboká nad Vltavou
Mapové listy: 2244, 22443
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Les na prudkém svahu údolí Vltavy, ležící 4,5 km na S od Hluboké nad Vltavou
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní útvary
ID : 2112

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území leží na strmých a místy skalnatých svazích údolí Vltavy orientovaných k V, které jsou rozbrázděné několika příčnými roklemi. Skalní útvary jsou modelovány říční erozí a periglaciálním zvětráváním. Horninovým podložím je biotit-muskovitická žula s turmalínem, v j. části též biotitická a sillimanit-biotitická pararula (moldanubikum).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní strž (rokle), skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: granit (žula), pararula

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1802     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Komplex lipových a habrových doubrav a suťového lesa s bohatou avifaunou a entomofaunou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.121 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 29.03.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2112 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2112.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]