Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoký kámen

Vyhledávání

Vysoký kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Klení
Mapové listy: 3224, 32244
Oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Suťový východní svah vrchu Vysoký kámen (865 m n.m.), 1,2 km na JZ od obce Klení
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní útvary
ID : 2111

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podloží tvoří stř. zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton). Ve vrcholové části jsou četné skalní útvary (mrazové sruby, izolované skály - tory, skalní hradby, kongeliflukční rozvlečená balvanitá suť) dokládající periglaciální modelaci terénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: hydrogeologie
Jevy: mrazový srub, tor (izolovaná skála), suť, skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1792     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený suťový porost přirozené skladby
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize rozsahu geologického fenoménu, případně zvážit geologii jako důvod ochrany PR. 12.10.2010;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.201 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 24.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.10.10, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2111 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2111.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]