Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Baba u Hluboké nad Vltavou

Vyhledávání

Baba u Hluboké nad Vltavou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): České Budějovice
Katastrální území: Hluboká nad Vltavou
Mapové listy: 2244, 22443
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 3 km na SV od Hluboké nad Vltavou, kóta 446,5
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály ve svahu
ID : 2102

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území leží na strmém skalnatém svahu vrchu Baba (446,5 m n.m.) v hlubokém údolí Vltavy nad hladinou zátopy údolní nádrže Hněvkovice, který je členěn příčnými úžlabinami. Podloží je tvořeno biotit-muskovitickou žulou s turmalínem (moldanubikum). Ve svahu vystupují četné skalní útvary a maloplošné sutě modelované říční erozí a periglaciálním zvětráváním.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, suť, erozní rýha
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1386     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšený, převážně dubový porost na skalnatém vrcholu. Na vrcholu Baby (449 m n. m.) se nachází zbytky hradiště s nálezy ze starší a pozdní doby bronzové.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Vyhlídkové body na vrchu Baba - půdní eroze.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.112 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 09.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Seifert Antonín 14.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2102 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2102.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]