Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stožecká skála

Vyhledávání

Stožecká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: České Žleby
Mapové listy: 3212, 32123
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 2,5 km s. od Stožce
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní defilé ve stráni v lese
ID : 2086

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokrátní, jemnozrnný až středně zrnitý muskovit-biotitický granit, místy s turmalínem, variské stáří ca. 320 mil. let
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie
Jevy: skalní defilé, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní výchozy a sutě jako význačné geomorfologické útvary, jakož i přirozené ekosystémy smíšených lesů vyvinutých na nich a v jejich okolí. Ochrana zajištěna 1. zónou Národního parku.
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: významná turistická zajímavost
Stav lokality: dobrý

Literatura

Seifert, A. , Šebesta, J. , Verner, K. (2007a): Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. ČGS. Praha. ; Seifert, A. , Šebesta, J. (2007b): Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 85 s. ČGS. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Seifert Antonín, 13.09.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Seifert Antonín 15.09.10, Stanzelová Zuzana 26.01.11, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2086 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2086.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]