Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trojmezná hora

Vyhledávání

Trojmezná hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Nová Pec
Mapové listy: 3214, 32141,32142
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: velkoplošné území mezi Třístoličníkem a Plešným
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: horské šumavské hřbety se skalními výcozy ovlivněnými mrazovým zvětráváním
ID : 2078

Geologie

Geologická charakteristika: Nejvyšší partie české části Šumavy na pomezí Čech, Bavorska a Horního Rakouska tvořené převážně granitoidy. Mrazovým zvětráváním jsou formované výchozy až defilé převážně dvojslídné žuly typu Plechého.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, kvartérní geologie, zoologie
Jevy: mrazový srub, skalní hřbet, skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v NP
Kód AOPK ČR: 450     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejvyšší partie české Šumavy, horské smrčiny, bukové porosty
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: turistika
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pertoldová, J. et al. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba.; Pertoldová J. a kol. (2007): Exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava" in Breiter K. (ed.) Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3. sjezdu ČGspol, Volary 19. - 22.9.2007, ČGSpol, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Seifert Antonín, 13.09.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 15.09.10, Stanzelová Zuzana 26.01.11, Kukal Zdeněk 27.02.18, Vajskebrová Markéta 12.08.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2078 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2078.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Plechý (1378 m)  od Plešného jezera (panorama), Pavla Gürtlerová, 2004
Plechý (1378 m)  od Plešného jezera, Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]